Ta kontrollen över ditt liv.

God Hälsa börjar inifrån, inte bara genom mentalträning utan även genom rätt kostval, träning och tydliga mål som är engagerande.
Vår livsstil, inre dialog och våra vanor skapar vår livssituation. 
Du blir som du lever och som du tänker, du skapar dig själv genom det du gör varje dag.
Med  Kaizen Mental Coachning KMC kan vi nå de mål och den förändring som vi eftersträvar och vill uppnå.
Lic.Mentaltränare, ICC Coach och Mindfulness practioner genom Fil.Dr. Lars-Eric Uneståhl och Skandinaviska Ledarhögskolan

                                                                                                          Har man psykiska problem och vill börja med mental träning ska man först konsultera legitimerad sjukvårdspersonal, som                                                                                                                psykoterapeut, psykolog eller psykiater. Mental träning ersätter inte mångårig djuplodande terapi.

Mentalträning är för alla.

Excellens - din styrka finns i dina tankar.

Recension.

"Kent har en fin meritlista.
Han är Certifierad Mental Coach, Certifierad NLP Master, Certifierad Mental Training Master, International Certifierad Coach, Certifierad Mindfulness Instructor, Hypnosis Practioner och Human Factors Instruktör. Han håller föreläsningar inom mental träning och hur vi lär oss själva till ett bättre tänkande och bättre liv. 

Kent har utvecklat den mentala träningen med Human Nuitrion om hur kosten påverkar oss mentalt, vilket ger en mer holistisk bild för självutveckling och självförståelse. Då jag själv är utbildad NLP/KBT/MI Coach så kan jag hålla med Kent om att kärnan i coaching är att hjälpa till förändring och hitta möjligheter till förändring. Att medvetet bygga upp medvetenhet som skapar val som leder till förändring. Att stödja personer och grupper för att nå den nivå att bli som de vill nå."

Sara Pärleros

Mentalträning har till syftet för att stärka inre krafter och att självkontroll över våra tankar.
Genom långsiktig mentalträning ökar vår mentala styrkan i dagliga situationer, genom ökad medvetenhet  kan vi kontrollera våra tankar vilket ger oss större frihet i vårt handlande, vi blir mer stresståliga och tar kommandot över situationer som tidigare skapat problem, vi agerar mer än reagerar.
Kaizen Mental Coachning KMC  ger dig personlig utveckling till excellens med ökat välmående och livskvalitet genom hela livet.
Jag ger  verktyg till alla som känner att de vill ta kontrollen över sina liv och känna mer harmoni och tillfresställelse.
Mentalträningenm med Kaizen coachning ger:

-  Ökad självvkontroll under stress, oro och ångest

-  Ökad  själmedvetenhet
-  Ökad  självkänsla
-  Ökat självförtroende
-  Ökad organiserad förmåga, du får mer gjort under kortare tid
-  Ökat fokus i utförandet 
-  Ökad autonomitet
-  Ökad måluppfylland
-  För idrottarsutövare är det en grund för att kunna prestera på topp av sin förmåga och ändå vara i avspänt tillstånd.

Kent Palmgren Aikido 2:dan
Kent Palmgren Aikido 2:dan

Om mig

Kent Palmgren
Lic.Mentaltränare - Biohacker* - ICC Coach - NLP Master 
Jag började intressera mig för IMT - (Inre Mental Träning) genom Fil Dr. Lars - Eric Unesthål i början på 1980 talet, genom flerårig utbildning på SLH - Skandinaviska Ledarhögskolan har jag sedan examinerats som Lic. Mentaltränare. Du kan hitta mig här.

För att utöka mitt kunskapsområde har jag genom SLH  även certifierat mig som:
-   ICC - International Certified Coach. Du kan hitta mig här.
-   Mindfulness Practioner

Genom NLP Insitutet har jag erhållit en gedigen utbildning inom: 
Neuro Lingvistisk Programmering
NLP är en beteendepsykologisk modell som baseras på studier av kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. Namnet NLP refrerar till hur hjärnan och språket samarbetar för att skapa den verklighet som formar basen av vad vi noterar, gillar, strävar efter, och de beslut vi tar.

Biohacking är en lära om den egna kroppen och att 
Biohacking slår också fast att ansvaret och kontrollen av vår hälsa och vårt öde ligger i våra egna händer. 
Läs om Biohacking här.
  
Kunskaper inom ämnet Hypnos har jag erhållit genom Fredrik Praesto och kunskaper inom nutrition och biohacking kommer från Paleo Institutet och Martina Johansson.

Genom åren har jag haft klienter inom motocross, boxning, friidrott, handboll osv.. och har även utövat vanlig Life Coachning till privatpersoner, med mycket positiva resultat.

Vi människor besitter oanade resurser och förmågor till att kunna skapa och ge oss det liv som vi eftersträvar, det enda som hindrar oss är vår egen rädsla och tillit till vår egenförmåga för utveckling och förbättring, allt vi gör kommer alltid från en tanke, det är när vi kan kontrollera våra tankar och fokusera på det som vi önskar som vi kan få bättre kontroll på våra liv och få det liv som vi vill ha.

MT

Mentalträning

Mental träning är ett kraftfullt verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling och för att öka vår kreativitet och vårt engagemang.

Mental träning är ett kraftfullt verktyg för att.

  • Förbättra din självkänsla, självförtroende och din intuition.
  • Kunna hantera yttre stressfaktorer och din inre stress. 
  • Påverka din hälsa och dina prestationer.
  • Öka och utveckla dina förmågor och talanger.
  • Ge ökad koncentration, fokusering och för att förbättra ditt minne.

ICC

ICC Coach

Coachning uppmuntrar individer och grupper till ett eget utvecklingsarbete och  problemlösande vilket inkluderar 
självreflektion, självkännedom och ett ökat personligt ansvarstagande.
Det är alltid klienten som hittar sin egen väg och löser sina egna problem.
Coachning är ingen rådgivning.
 

Coachningen är ett kraftfullt verktyg för att.

  • Skapa målfokusering  och vilja att arbeta med mål och handlingsplaner. 
  • Coachning  omfattar hela din livssituation, både i din yrkesroll och ditt privatliv.  
  • Coachningen är individuellt anspassat. 

NLP

Neuro Lingvistisk Programmering

Du har redan tillgång till det mest kraftfulla verktyg som är känt hos mänskligheten nämligen din egen hjärna.
Med rätt metoder kan du nå din fulla potential.

NLP

Neuro Lingvistisk Programmering
utgår från beprövade tekniker för att ge dig “koden” till hjärnan och används av toppcoacher över hela världen.

NLP ger dig.

  • Kontroll över dina känslor, tankar och beteenden.
  •  Nytt perspektiv på hur du och andra människor fungerar, ofta efter helt omedvetna mentala program och hur du kan förstå och förändra dina program för det resultat du vill uppnå.

Erfarenhet

Föreläsningar.

Human   Factors, 1999 - 

Föreläsningar till företag/försvaret inom ämnet Mänskliga Faktorer, vilka mänsksliga faktorer som påverkar vårt handlande.i arbetet och dagliga livet.

Mentalträning och Neuroledarskap 2011-

Coachsessioner.

ICC Coach, 2011 - 

Coachning avser livscoachning för allmänhet och idrottsutövare coachningen ger dig verktygen till förändring.

Utbildning

Skandinaviska Ledarhögskolan

Hitta mig hos SLH

Övriga utbildningar

NLP

Annat