Finn din inre styrka!

Kent Palmgren Kent Palmgren

Mental styrka
handlar om att hitta (eller rättare sagt, skapa) modet att våga leva efter sina egna värderingar och att vara tillräckligt tuff för att skapa sin egen definition av framgång, tillfredsställelse och lycka.

Att öka sin mentala styrka är annat än viljestyrka. Den tid och de aktiva handlingar som krävs sker cyberetniskt, vilket innebär att dina handlingar styrs från ditt undermedvetna, där du under AMT programmerat in den positiva framtid som du vill uppleva, du kommer att se möjligheter där de flesta andra upplever motgångar och kunna njuta mer av stunden.

En av hemligheterna med att bli mentalt starkare ligger i att skapa nya vanor – att ersätta de gamla och trötta, negativa vanorna med nya mer positiva vanor och att lägga mer av sin tid och energi på att ta bättre hand om sig själv och fokusera på det positiva i allt som sker.

"Allt som sker omkring oss är neutralt till det når vårt medvetande"

ICC Coach - Skandinaviska Ledarhögskolan

Mentaltränare - Skandinaviska Ledarhögskolan
 

Mentalträningen
är en systematisk långsiktig och vetenskaplig empirisk metod som 
skapar kognitiva förändringar.
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • Minskad stress och bättre sömn
 • Jämnare blodtryck och vilopuls
 • Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
 • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom
 • Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus
 • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
 • Du blir bättre på att styra dina tankar och få ökad kontroll
 • Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg
 • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer
 • Förbättrade sociala relationer
 • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål

Mentalträningen
är ett livstidsprojekt där målet är excellence , en ständig förbättring av oss själva.
Träningsprogram:
Första månaden börjar alltid med
ett avspänningsprogram som åtföljs
av inriktade program för individuell
utveckling.

Mental träning har blivit accepterat inom många olika områden och ingår numera i skatteverkets motions- och friskvårdsförmåner som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. 

Boka tid för privat livscoachning med mentalträning här
eller på bokningssidan nedan.
Normalpris 750,- inkl.moms för 45 minuter

Studentpris 450,-/45min

.
Jag tar emot betalkort
Jag tar emot betalkort
Sök Mentaltränare
Swisha till: 123 287 05 17 Swisha till: 123 287 05 17

SEKRETESS:
Personuppgifter eller annan information som kan röja klientens identitet lämnas inte ut under några omständigheter .
Allt arbete är konfidentiellt och sker under absolut sekretess. Jag arbetar under tystnadsplikt och alla rapporter och handlingar delges ingen annan såvida inte klienten uttryckligen och skriftligt gett sitt samtycke eller på annat godtagbart sätt godlänt att vidarebefordra uppgifterna.
Jag följer de internationella etiska regler för Coaching som ICC (International Coaching Community ) har satt upp.