Finn din inre styrka!

Om konsten att hantera sin stress och samtidigt öka sitt välmående.
Ring och boka föreläsningar.
Stress och Välmående 
- Vad är stress?
- Vad kan jag göra för att sänka min stress?
- Hur kan jag må bättre än jag mår idag?
- Hur kan mentalträningen göra mig till att bli mentalt starkare?
 Ta kontrollen över dina tankar och ditt liv.
Mentalträning ger dig självkontroll över dina tankar.

Någonstans vet du själv orsaken till varför allt inte är som det ska vara.
Vissa saker kan kännas oövervinnerliga att hantera och vi vet inte själva hur vi ska göra för att få en förändring.
Mentalträningen är det du behöver för att få kontroll över ditt liv och ditt välmående.
Genom mentalträning ökar självkontrollen genom mer kontroll över dina tankar vilket gör att du kommer kunna lära dig njuta mer av tillvaron samtidigt få mer gjort och samtidigt vara mer avspänt fokuserad i varje situation

 
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • Minskad stress och bättre sömn
 • Jämnare blodtryck och vilopuls
 • Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
 • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom
 • Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus
 • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
 • Du blir bättre på att styra dina tankar och få ökad kontroll
 • Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg
 • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer
 • Förbättrade sociala relationer
 • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål

Genomatt praktisera Mentalträning regelbundet under en längre period skapas många positiva effekter. 
De positiva effekterna är individuella men uppnås alltid efter den långvariga Mentalträningen. 
Människor som tränar mentalt under en längre tidsperiod uppfattar att målen de satt upp blir allt lättare att nå.

Mental träning har blivit accepterat inom många olika områden och ingår numera i skatteverkets motions- och friskvårdsförmåner som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. 


Coachning

Boka tid för privat livscoachning med mentalträning.
850,- inkl.moms för 45 minuter coachtid som kommer att göra skillnad.

Laddar bokningen..

Träna Mentalt där du är.
Du hittar mina mentala träningsprogram på SoundCloud. Du kan lyssna här på min hemsida eller via SoundClouds App som finns tillgänglig för både iPhone och Android.
SoundCloud är en av världens största onlineplattformar för distribution av ljud och är dessutom helt gratis att använda. 

Tack till Skinnskatteberg och SLUSS för ett bra mottagande vid min senaste föreläsning.

Sök Mentaltränare
Swisha till: 123 287 05 17 Swisha till: 123 287 05 17
Jag tar emot betalkort
Jag tar emot betalkort

SEKRETESS:
Personuppgifter eller annan information som kan röja klientens identitet lämnas inte ut under några omständigheter .
Allt arbete är konfidentiellt och sker under absolut sekretess. Jag arbetar under tystnadsplikt och alla rapporter och handlingar delges ingen annan såvida inte klienten uttryckligen och skriftligt gett sitt samtycke eller på annat godtagbart sätt godlänt att vidarebefordra uppgifterna.
Jag följer de internationella etiska regler för Coaching som ICC (International Coaching Community ) har satt upp.