UMC

Excellens - din styrka finns i dina tankar.

Mentalträning har till syftet för att stärka sina inre krafter och för att eliminera stress, oro och ångest.

Genom att ändra våra tankar kan vi ändra våra liv.

Genom UMC´s långsiktiga mentalträning ökar vi den mentala styrkan i dagliga situationer, vi blir mer medvetna om hur vi kan kontrollera våra tankar vilket ger oss större frihet i vårt handlande. 

Coachningsessioner med Mentalträning är ett steg i din egen personliga utveckling till excellens och som ökar ditt välmående och din livskvalitet, det passar dig både som privatperson och i din yrkesroll  eftersom du är en och samma person i grunden men kliver in i olika roller.

Det du tänker på, är det du riktar din uppmärksamhet mot,
och på så vis skapar du mer av det.
Vad du än riktar dina tankar mot så växer det till sig.
Den mentala träningen ger dig verktyg att skapa din egen framtid –
Låt den bli så bra som DU vill att den ska bli!

Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH), som leder den svenska utbildningen inom Mental Träning har funnit att effekten av den mentala träningen ökar om metoder från NLP:s rika ”verktygslåda” tas med och att omvänt, NLP ger mera av långsiktiga effekter om den byggs på den mentala träningen

Genom att träna mentalt går det att styra sina mål, sin attityd till livet,
sin självkänsla och sina förväntningar. Det går till och med att träna upp sin förmåga att välja hur man ska reagera känslomässigt i olika situationer. 

Om mig

Kent Palmgren
Mentaltränare - Biohacker* - Coach - NLP Master 

Jag började intressera mig för IMT - Inre Mental Träning genom Fil Dr. Lars - Eric Unesthål i början på 1980 talet och har genom åren utökat  kunskapsområde inom personlig utveckling med ett djupare intresse för biohacking med inriktning mot neurovetenskap, nutrition, mental och fysisk träning.

Som individer besitter vi oanade resurser och förmågor till att kunna skapa oss det liv som vi eftersträvar, det enda som hindrar oss är vår egen rädsla och tillit till vår egenförmåga till utveckling och förbättring.

*Biohacking

MT

Mentalträning

Mental träning är ett kraftfullt verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling och för att öka vår kreativitet och vårt engagemang.

Mental träning är ett kraftfullt verktyg för att.

  • Förbättra din självkänsla, självförtroende och din intuition.
  • Kunna hantera yttre stressfaktorer och din inre stress. 
  • Påverka din hälsa och dina prestationer.
  • Öka och utveckla dina förmågor och talanger.

  • Ge ökad koncentration, fokusering och för att förbättra ditt minne.

Färdigheter

ICC

ICC Coach

Coachning uppmuntrar individer och grupper till ett eget utvecklingsarbete och  problemlösande vilket inkluderar 
självreflektion, självkännedom och ett ökat personligt ansvarstagande.
Det är alltid klienten som hittar sin egen väg och löser sina egna problem.
Coachning är ingen rådgivning.
 

Coachningen är ett kraftfullt verktyg för att.

  • Skapa målfokusering  och vilja att arbeta med mål och handlingsplaner. 
  • Coachning  omfattar hela din livssituation, både i din yrkesroll och ditt privatliv.  
  • Coachningen är individuellt anspassat. 

NLP

Neuro Lingvistisk Programmering

Du har redan tillgång till det mest kraftfulla verktyg som är känt hos mänskligheten din egen hjärna.
Med rätt metoder kan du nå din fulla potential.

NLP

Neuro Lingvistisk Programmering
utgår från beprövade tekniker för att ge dig “koden” till hjärnan och används av toppcoacher över hela världen.

NLP ger dig.

  • Kontroll över dina känslor, tankar och beteenden.
  •  Nytt perspektiv på hur du och andra människor fungerar, ofta efter helt omedvetna mentala program och hur du kan förstå och förändra dina program för det resultat du vill uppnå.

Erfarenhet

Föreläsningar.

Human   Factors, 1999 - 

Föreläsningar till företag/försvaret inom ämnet Mänskliga Faktorer, vilka mänsksliga faktorer som påverkar vårt handlande.i arbetet och dagliga livet.

Mentalträning, 2011-

Erfarenhet av coachning/mentalträning av motocrossförare, boxarklubb, handbollsförening och även  privat mentalträning för mindre stress och ökat välmående.
Boka Föreläsning.

Coachsessioner.

ICC Coach, 2011 - 

Coachning avser livscoachning för allmänhet och idrottsutövare coachningen ger dig verktygen till förändring.

Utbildning

Skandinaviska Ledarhögskolan

Hitta mig hos SLH

Övriga utbildningar

NLP

Annat

 Boka tid HÄR för Coachning