"Som licensierad Mental Tränare tillhör man den absoluta eliten inom Mental Träning. Det finns nämligen ingen annan utbildning inom området, vare sig i Sverige eller utomlands som är mer kvalificerad än den som leder till en licensiering till Mental Tränare" 

Skandinaviska Ledarhögskolan

Uppsala mentALTRÄNING OCH COACHING.

Välkommen.
Det faktum att du besöker min sida är att du är en av få som verkligen värdesätter dig själv och känner en vilja till att komma vidare i livet och ha en förändring.
I dagens stressiga samhälle är det många som ofta har huvudvärk, ont i nacke och skuldror, nedsatt immunförsvar, magproblem, hormonrubbningar och högt blodtryck, vilket är tecken på begynnade utmattningssyndrom, inte nog med det så slarvas vi med kosthållning, motion och vila när vi inte mår bra, vilket ytterligare försämrar hälsotillståndet.

Mentalträning ger dig självkontroll över dina tankar.

En negativ livsstil nedsätter vår motståndskraft, påverkar vårt humör och våra relationer och  ökar direkt och indirekt riskerna flera allvarliga sjukdomar som utbrändhet och kardiovaskulära sjukdomar.
Någonstans vet du själv orsaken till varför inte allt är som det ska vara, men vissa saker kan kännas oövervinnerliga att hantera och vi vet inte själva hur vi ska göra för att få en förändring, mentalträningen är det du behöver för att få kontroll över ditt liv och ditt välmående.

Genom mentalträning ökar självkontrollen genom mer kontroll över dina tankar vilket gör att du kommer lära dig njuta mer av tillvaron samtidigt få mer gjort och vara mer avspänt fokuserad i varje situation.
Du får ökad självkontroll. orkar mer, blir mer harmonisk, ökar immunförsvaret och med lugnare tillstånd sjunker blodtrycket vilket ger lägre risk för kardiovaskulära sjukdomar, du bli allmänt tryggare och säkrare genom att självkänslan och självförtroendet ökar genom din egenkontroll.
Det finns en relation som varar livet ut, den till dig själv, så ta hand om dig inifrån och ut, du har inget att förlora.
Att ha ett bra förhållande och tillit till sig själv är mycket värt i situationer som kan vara krävande.
När du får en bra relation till dig själv kommer du att få en bra relation till andra.


Mentalträningen
ger dig tankekontroll som gör att du själv kan bestämma ditt eget mentala tillstånd i situationer som tidigare har påverkat dig negativ, du går från att vara ett offer för omständigheter till att bli din egen lyckas smed.
Du får ökad energi tack vare en kontrollerad tankeförmåga som ytterligare kommer att öka ditt totala välmående, det kommer att ge dig ökad livsglädje som kommer att påverkar fler av dina livsområden.
Mentalträning är en process med långtidsperspektiv där träningen sker under en längre tid för att förankra förändringar, vill du ha en ny förändring i livet och må bättre behöver du träna, precis som med allt annat, kontinuerlig träning ger resultat.

Läs mer här. 


Coachningen
tillsammans med mentalträningen är en oslagbar kombination.
Genom mentalträningen får du kontrollen över dig själv och tillsammans med coachning kommer du att nå mål som du tidigare trott varit omöjliga att nå.
Coachningen har två olika inriktningar, personlig framgång inom livsområden och målinriktning mot personliga mål, där du själv sätter dina mål och jag coachar dig till att uppfylla dessa mål.

Laddar bokningen..

Sök Mentaltränare
Jag tar emot betalkort
Jag tar emot betalkort
Swisha till: 123 287 05 17 Swisha till: 123 287 05 17

SEKRETESS:
Personuppgifter eller annan information som kan röja klientens identitet lämnas inte ut under några omständigheter .
Allt arbete är konfidentiellt och sker under absolut sekretess. Jag arbetar under tystnadsplikt och alla rapporter och handlingar delges ingen annan såvida inte klienten uttryckligen och skriftligt gett sitt samtycke eller på annat godtagbart sätt godlänt att vidarebefordra uppgifterna.
Jag följer de internationella etiska regler för Coaching som ICC (International Coaching Community ) har satt upp.