Regler Vs. Gränser

Det är en klar skillnad mellan regler och gränser.
Att ha regler kan var bra för oss själva att följa men att kräva att andra ska följa våra regler kan skapa problem, att vara för rigid i sin egen regelhållning skapar definitivt konflikter.

En regel är något som vi skapar själva för att få struktur på vårt liv, vi skapar regler för hur vi själva ska göra och förhålla oss för att slippa kaos.
Våra regler har blivit en del av vår sanning för att få en uppfattning på hur saker och ting förhåller sig och vi har alla har vi våra egna regler att följa, får vi våra regler/sanningarna ifrågasatta uppfattar vi det som en attack mot vår egen personlighet, vår identitet ifrågasätts och den vill vi försvara.
Låt alla ha sina regler, men sätt gränser.

Gränser Gränser

Med gränser blir vi mer lätta att förstå för omgivningen, de vet var de har oss och det blir en tydlighet om vår integritet och det skapar en trygghet för omgivningen, gränser är något helt annorlunda än vad regler är, att sätta gränser är omtänksamt och kärleksfullt, så länge vi förklarar våra gränser på ett vänligt och korrekt sätt.

För gränssättning måste vi tala om vad ”jag” vill eller inte vill, med det menas att vi ska alltid ska utgå från vad vi anser är ett beteende som vi kan acceptera. 
Vi kan lugnt och sansat tala om när det är något vi inte accpetera som korrekt beteende och vilka konsekvenser det kommer att få och kosekvensen  alltid ska bli en konsekvens.

Om någon beter sig på ett sätt att du känner, förakt, respektlöshet, blir utnyttjad eller kränkt, så förklara lugnt och sansat att du inte accepterar beteendet, förklara även att om det inte upphör kommer du inte längre att finnas tillgänglig, vi har full rätt att umgås med människor som respekterar oss, samma rätt som att undvika människor som inte respekterar oss och våra gränser.
 
Vi ska aldrig behöva nedvärdera oss till att bli dåligt behandlade, det ger andra möjligheter till att utnyttja oss och kränka oss, det är när vi säger ifrån och har tydliga gränser om hur vi vill bli behandlade, vi får mer respekt och det blir så mycket bättre för oss själva och för omgivningen och till de som är kvar och respeterar oss.

Vilka i din omgivning har du störst förtroende för, visst är det de som har tydliga gränser och som alltid på påpekar vilka beteenden som inte är accepterade, de har integriet och sätter gränser.

Att sätta gränser är att påpeka beteenden som inte är godtagbara, som vi inte kan acceptera , gå aldrig till personangrepp, då är vi inne på att ändra någon annan och deras regler.

Kommentera gärna: