Att förändra sig själv... 

"Livsstilens stora inverkan. 
Vad du gör mot dig själv  och vad och vem du omger dig med,
har  betydelse för hur du utvecklas.

"Oberoende av hur du mår kan du alltid förbättra läget."

 

Din livsstil är avgörande

Vår livsstil är viktig, den formar våra gener utan att ändra DNA-koden.
Vi lever i ett intimt samspel med miljön där våra gener är beroende av vårt beteende.
det vill säga den information som vi ger dem.
Vi behöver förstå och lära oss  hur avgörande den närliggande miljön är och  vad vi föder vårt system med, allt vi gör ger avtryck på vilka gener som uttrycks.
Vi skapar oss själva kontinuerligt, det pågår en ständig inre process som bygger upp oss till den vi är, både fysiskt och mentalt.Epigenetik – betyder ovanför generna.
Vilket innebär att miljön kan modifiera gener utan att ändra den ursprungliga genetiska koden.

Mutationer är nödvändiga för att evolutionen ska ske
Mutationer är förändringar i arvsmassan
Mutationer kan vara positiva för organismen, men de kan också vara skadliga och ibland har de ingen effekt alls.
En förebyggande åtgärd för att skapa bästa förutsättningar för goda mutationer är  förändringar av livsstilen. 
Vår biologi är inte huggen i sten vid födel och den livsstil vi har, den påverkas hela tiden av hur vi lever.

Vi är vår egen skapare
Det vi har fått lära oss att vi är offer för generna, många skyller på sina gener, men det gäller inte längre.
Vi är i allra högsta grad medskapare i våra liv.
Det nya synsättet är revolutionerande och forskarna tänker nu om kring det mesta från fostrets utveckling till hur nya arter selekteras.

Vi kan påverka vår livsstil med rätt kunskaper och motivation
Enligt den stora hälsostudien Nurses Health Study vid Harvard School of Public Health beror endast vardera 5 procent på miljöfaktorer, arvet (generna) respektive biologiska orsaker (som virus).


”Genvägen till en god hälsa och ett långt liv är att äta och leva på ett sunt sätt."

Träningens epigenetiska effekterDet finns studier som visar att fysisk aktivitet ökar det psykiska välbefinnandet, motivationen, kognitionen samt hjärnans kapacitet överlag.
Förra året gjorde vetenskapsinstitutet Cochrane en summering av hur väl motion fungerar vid behandling av depression.
Den visar att många studier inom området har stora brister, men sammantaget har motion, psykologisk behandling och läkemedel ungefär likvärdig effekt för att lindra symtom vid depression.

Forskning har visat att för varje procent du ökar muskelmassan kan du lägga på ett par år på livslängden, tre timmars motion per vecka gör en biologiskt sett tio år yngre i kroppen än om man inte tränar.
Fysisk aktivitet ger en dubbelbonus, den  motverkar nedstämdhet och välmåendet.
Långpromenader med bukandning ger en fördubblad syresättning av blodet och ett stort energitillskott vilket påskyndar kroppens spontanläkning av olika skador.

Mental träning och forskning

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre. Grundläggande mental träning består av avspänning och avspänd koncentration.
Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och egenkontroll.
I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Det finns övertygande forskning kring mental träning och dess effekter.
Det har visat sig att mental träning hjälper för att förbättra färdigheter så som fokus och koncentration, motivation och engagemang samt självförtroende.
Forskning inom mental träning har även identifierat ett antal psykologiska färdigheter som är viktiga för mänsklig prestation och bedrift; motivation, visualisering, emotionell kontroll, tankekontroll, mental förberedelse och teambuilding. Inom mental träning och för en mental tränare är dessa områden hörnstenar

Biohacking

Biohacking innebär också att man slutar se sig som ett offer för sina gener, ödet eller omständigheterna och tar precis ALLTING i egna händer. Man drar sig inte för att genomföra dramatiska experiment  med sin egen kropp eller hjärna.

En biohacker går ofta emot alla vedertagna hälsoråd, lyssnar på ingen och är skeptisk mot läkare, tandläkare och psykologer.

Ketogen kost.

Kommentera gärna: