Att tjäna andra

Små saker kan göra stor skillnad.

Att tjäna andra är en viktig grundprincip som vi alla ska ha, inte bara för andra utan även för oss själva, det är klart bevisat att människor som hjälper och tjänar andra mår bättre mentalt och det behöver inte kosta oss särskilt mycket, det enda vi behöver är att ge lite av vår tid och tid har vi, fast vi tror att vi är så upptagna.

Upptagna människor brukar vara de som är minst upptagna, de har bara svårt att prioritera vad som är viktigt i livet och försöker göra så mycket som möjligt samtidigt, tid har vi alla för att tjäna andra och när vi tjänar andra ökar vårt välmående, samtidigt som vi skapar gemenskap.

I dagens samhälle där vi ägnar vi allt mindre tid för och åt varandra, vi har blivit alltför tunnelseende med att ständigt vara uppkopplade mot något enbart för att distrahera oss från det verkliga livet och från andra människor, det är rädslan som gör oss isolerade och egocentrerade.

Jag har sett människor som ska umgås sitta och surfa med sina mobiltelefoner eller gör något annat som gör de helt frånvarande istället för att vara närvarande, personlig kontakt och att umgås socialt är bortprioriterat.

Livet vi lever pågår här och nu, ett genomsnittligt liv består endast av tjugoniotusen dagar eller niohundrasextio månader, så att förkasta vår tid på vad andra människor gör eller sysslar med är inte det viktigaste, det viktigaste är att vara närvarande i nuet och att vara medmänniska.

Tid.

Som jag nämnde så är tid vi har gott om, de som inte har tid har dålig prioritering och planering, vi har alltid tid till det vi ska göra.
För att skapa den tid som vi behöver krävs det disciplin och goda vanor, mycket av den tid vi förbrukar, förbrukar vi åt tidstjuvar, vilka vi gärna tar till för att slippa antränga oss, vi väljet helt enkelt den lata vägen istället för något som är motigt eller jobbigt.
Det är betydligt lättare att surfa runt på en mobil, ligga i soffan och zappa runt bland kanaler istället för att göra det som är tull mer nytta, både för oss själva och andra.

Det finaste vi kan göra är att ge varandra av vår tid.

Och att umgås med varandra i det verkliga livet, att möta varandra socialt och att få känna samhörighet, det har visat sig väldigt viktigt för vårt mentala tillstånd att vi umgås socialt med varandra, vi håller oss friskare, blir mer tillfreds och mår allmänt bättre, det har att göra med våra inre signalsubstanser som människor, vi är skapta för socialt umgänge, mer eller mindre, vissa av oss trivs så väldigt bra med oss själva att behovet av närhet är bonus i livet.

Ensamhet.

är inget annat än en förnimbar känsla, som ledsamhet, ........... och även tvåsamhet, känslor upplevs genom hur vi tänker och mycket av våra tankar är inte någon slutgiltig sanning, våra känslor uppkommer alltid genom hur vi tror och föreställer oss hur det är, vi blir glada och ledsna, men inte inte av situationen i sig, det är hur vi tolkar situationen som påverkar oss, det låter lite komplicerat men allt som sker har egentligen inget värde föränn det når vårt medvetetande och vi värdesätter det.

Vi kan alltså själva bestämma hur vi ska se på världen oh tolka det som finns omkring oss, på det sättet kan vi även bestämma oss för hur världen är, mycket av det som massmedia förmedlar är enbart för att tillfredsälla vår limbiska reptildel av hjärnan, vi är programmerade för att uppfatta faror och komma ihåg dessa, utan den funktionen hade vi aldrig överlevt, tyvärr så finns den funktionen kvar i våra hjärnor vilket medför att vi lättare fokuserar oss på det negativa, vi är programmerade på det sättet.

Medvetandet.

Genom att bli mer medvetna om vårt medvetande och vad som påverkar oss kan vi medvetet påverka oss och skapa den verklighet som vi mår som bäst av.

Vi ser det som vi vill se och vi hör det som vi vill höra allt annat filterar vi bort för att det inte ska bli en kognitiv dissonans i vår lilla hjärna.
Om vi nu själva kan bestämma och skapa våra tankar, så kan vi även hjälpa andra att skapa bättre tankar, det handlar om spegelneuroner och efterlikning, vi människor är sensoriska och konformativa, vi kan göra de mest konstiga saker för att få tillhöra och känna gemensamhet.
Vi har från barndom lärt oss att göra hur andra gör, vi är födda till att efterlikna och göra lika dant som våra föräldrar, därför ska vi vuxna. ledare och föräldrar alltid vara före-bilder, våra barn gör som vi gör inte det vi säger åt dem att göra.

Epilog.

 - Du kan aldrig leda andra om du inte kan leda dig själv.
-  Var den före-bild du önskar se hos andra.
-  De du möter är en spegling av ditt egna jag, lär dig att se hur andra är mot dig.
-  Öppna ditt medvetande, din verklighet är kanske inte så verklig som du tror.
-  Var alltid en tjänare, du vet aldrig vad någon annan har varit med om, hjälp andra.
-  Ta tillvara på din tid på bästa möjliga sätt, var mer närvarande än frånvarande.

Livet sker framför dig, bestäm och planera för hur du vill ha det annars kommer någon annan att göra det åt dig.
Ingen annan kan påverka dig utan ditt eget medgivande.

FRID

Kent Palmgren

Kommentera gärna: