Ni kanske har hört talas om Healing?
Vilket betyder läkning, vi har alla en bra förmåga till läkning och vår läkning beror lika mycket på hur vi uppfattar oss när vi inte är friska.

Oftast när vi skadar oss eller blir sjuka så vänder i oss till läkare vilket är helt naturligt, vi vänder oss till sjukvård och läkare när vi är sjuka och mår dåligt för det är där kompetensen finns om det som är sjukt, därav ordet sjukvård. 

Vill vi hålla oss friska ska vi söka oss till friskvård och ett prediktivt förhållningssätt för att undvika sjukvård.
När det gäller sjukdom så skulle vi ha kunnat undvika läkarbesöket genom vetskap om hur vi kan förebygga sjukdomar.

En grundläggande sund inställning är att se oss själva som en helhet, en holistisk syn på att vi alla är uppbyggda av celler som har koppling till varandra, påverkas vi partiellt av något kommer alla celler i vår kropp att påverkas mer eller mindre.

Mår vi dåligt psykiskt påverkar det vår fysiska kroppshållning och kroppshållning påverkar vårt mentala tillstånd.

Inom TCM Traditionell Kinesisk Medicin så används akupunktur, det är ett bra exempel på att vi är holistiska där stimulering av ett område kan påverka ett helt annat område.


Vi vet alla att det vi mest önskar när vi är sjuka är att bli friska, men vi lever oftast ett sådant liv som leder till sjukdom och när vi blir sjuka vänder oss till sjukvården, vilket är ett reaktivt handlande.

När maskinen går sönder på grund av dåligt underhåll söker vi upp verkstaden.
 

Oftast sköter vi om våra saker omkring oss för att de inte ska gå sönder,
men vi misshandlar oss själva genom att vi lever fel, tänker fel och äter fel.

Med ökad medvetenhet om hur vår kropp och hjärna arbetar symbiost och att vi består av celler som ständigt har kontat med varandra, kan vi få en förståelse för att även våra tankar påverkar mina celler och min kropp, likväl som att min kropp påverkar min hjärna och mina tankar.
 

Helt enkelt, vill vi leva ett liv där vi är friska, välmående, lyckliga och har mer kontroll över hur vi mår, måste vi tänka friska tankar och ge våra celler de bästa förutsättningarna för att de ska göra det bästa möjliga för att vi ska må bra både fysiskt och psykiskt.
 

Tre regler för bättre livskvalitet.

1. Tankar - se till att hålla hjärnan fri från ogräs, låt inga negativa, nedbrytande tankar inflammera hjärnan, tänker vi oss sjuka blir vi sjuka, tänk "healing" att du själv har kontrollen, styrkan och inre krafter att bli ditt bästa, friska jag.

2. Kropp - MOTION !!! Den bästa medicinen som finns, det finns absolut ingen som har blivit sämre av att röra på sig, vi är genetiskt utvecklade till att röra på oss, min. 30 minuter/dag behövs för att må bättre, både fysiskt och mentalt.

3. Nutrition - se till att ge dina byggstenar, cellerna, de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas och må så bra som möjligt, allt börjar på cellnivå.
För att bygga något hållbart krävs en bra grund.
Vi blir vad vi tänker och äter, vi har alltid ett val om vi vill bli till offer för omständigheterna eller ta kontrollen över oss själva för att leva och må bättre.

Vi kan aldrig kontroller det som händer oss men vi kan kontrollera hur vi ska reflektera på det som händer.

Din styrka sitter i dina tankar

Kent Palmgren
Mentaltränare

Det är en klar skillnad mellan regler och gränser.
Att ha regler kan var bra för oss själva att följa men att kräva att andra ska följa våra regler kan skapa problem, att vara för rigid i sin egen regelhållning skapar definitivt konflikter.

En regel är något som vi skapar själva för att få struktur på vårt liv, vi skapar regler för hur vi själva ska göra och förhålla oss för att slippa kaos.
Våra regler har blivit en del av vår sanning för att få en uppfattning på hur saker och ting förhåller sig och vi har alla har vi våra egna regler att följa, får vi våra regler/sanningarna ifrågasatta uppfattar vi det som en attack mot vår egen personlighet, vår identitet ifrågasätts och den vill vi försvara.
Låt alla ha sina regler, men sätt gränser.

Gränser Gränser

Med gränser blir vi mer lätta att förstå för omgivningen, de vet var de har oss och det blir en tydlighet om vår integritet och det skapar en trygghet för omgivningen, gränser är något helt annorlunda än vad regler är, att sätta gränser är omtänksamt och kärleksfullt, så länge vi förklarar våra gränser på ett vänligt och korrekt sätt.

För gränssättning måste vi tala om vad ”jag” vill eller inte vill, med det menas att vi ska alltid ska utgå från vad vi anser är ett beteende som vi kan acceptera. 
Vi kan lugnt och sansat tala om när det är något vi inte accpetera som korrekt beteende och vilka konsekvenser det kommer att få och kosekvensen  alltid ska bli en konsekvens.

Om någon beter sig på ett sätt att du känner, förakt, respektlöshet, blir utnyttjad eller kränkt, så förklara lugnt och sansat att du inte accepterar beteendet, förklara även att om det inte upphör kommer du inte längre att finnas tillgänglig, vi har full rätt att umgås med människor som respekterar oss, samma rätt som att undvika människor som inte respekterar oss och våra gränser.
 
Vi ska aldrig behöva nedvärdera oss till att bli dåligt behandlade, det ger andra möjligheter till att utnyttja oss och kränka oss, det är när vi säger ifrån och har tydliga gränser om hur vi vill bli behandlade, vi får mer respekt och det blir så mycket bättre för oss själva och för omgivningen och till de som är kvar och respeterar oss.

Vilka i din omgivning har du störst förtroende för, visst är det de som har tydliga gränser och som alltid på påpekar vilka beteenden som inte är accepterade, de har integriet och sätter gränser.

Att sätta gränser är att påpeka beteenden som inte är godtagbara, som vi inte kan acceptera , gå aldrig till personangrepp, då är vi inne på att ändra någon annan och deras regler.

Uppsala mentalträning & Coaching

Känner du ångest,
prestationskrav och stress? 


Vill du få en inre starkare känsla av att vara mentalt starkare?

Bli fri från ångest, stress och oro och istället få en känsla av mer 
välbefinnande, lugn och harmoni oavsett omständigheter?

Mentalträningen ger dig 
möjligheten till förändring.