Coachning 
är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att genom ifrågasätta invanda tankemönster och genom frågor hjälpa personer eller en grupp personer se nya möjligheter till att bli mer aktiv och mer effektivt och för att kunna använda sina egna förmågor och resurser för att nå sina mål. 
Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.

Kärnan i coaching är:

  •  att hjälpa till förändring och att hitta möjligheter till förändring.
  •  att stödja person/grupp/lag för att nå den nivå att bli som de vill nå.
  •  att bygga upp medvetenhet som skapar val som leder till förändring.

Coaching är en hjälp till självhjälp att lära sig snarare än att lära och som leder till ett nytt önskat resultat och har traditionellt associerats med sport, men under de senaste åren har coaching blivit tillämpliga på alla områden och är till för alla som vill skapa förändring och utvecklas. Nu är det helt normalt att anlita en coach som hjälp att uppnå mål i sitt liv och arbete.
 
Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient, coachning är ingen rådgivning.
 
Som Coach hjälper jag dig att uppnå ditt personliga bästa och att producera de resultat du vill ha i din idrottsutövning, personliga eller professionella liv, vilket förutsätter att du gör ditt bästa genom att lära och utvecklas på det sätt har du förutsett dig att göra, jobbet och ansvaret till förändring ligger hos dig som blir coachad.
Som Coach är jag inte expert på ditt arbetsfält, det är alltid du som är experten.

För coachning bokas tid för coachsessionar, du som coachad komer att få arbetsuppgifter och även dagliga uppgifer att utföra genom rent praktiska handlingar, det är du som blir coachad som ska göra dina förändingar och göra arbetet och det är jag som coach som ska ge dig verktygen till att komma vidare och utveklas mot det du vill uppnå.

Bestäm alla dina mål som om du har MAKTEN över dem.

Mätbara

- Hur vet du att du nått dina mål?

- Vad är ditt mål egentligen?
- Vilka positiva effekter ger det dig att nå målen?
 
Attraktiva
- Varför vill du nå dina mål?
- Vad vinner du på en förändring?
- Vad kommer det att ge dig när du nått målen?
 
Kontrollerbara
- Hur ser dina mål ut? (skapa en detaljerad tydlig bild för varje mål)
- Hur säkerställer du att leva efter ditt kärnvärde?
 
Tidsbestämda
- När exakt har du nått dina mål? (specificera)
 
Ekologiska
- Vad är det du vill?
- Stämmer målen mot dina kärnvärden?
- Vad är viktigt för dig?
 
Nu
- Hur ser din Målplan ut?
- Vad kan du börja göra idag/imorgon?

Laddar bokningen..