Coachning uppmuntrar individer och grupper till ett eget utvecklingsarbete och  problemlösande vilket inkluderar självreflektion, självkännedom och ett ökat personligt ansvarstagande.
Det är alltid klienten som hittar sin egen väg och löser sina egna problem.
Coachning är ingen rådgivning.
 

Coachningen är ett kraftfullt verktyg för att.

  • Skapa målfokusering  och vilja att arbeta med mål och handlingsplaner. 
  • Coachning  omfattar hela din livssituation, både i din yrkesroll och ditt privatliv.  
  • Coachningen är individuellt anspassat. 

Cochningen är en del i KAIZEN AIKIGAI