Psykisk Ohälsa.

Erfarenhet
År 2009 hamnade jag i gruppen av människor med psykisk ohälsa, mina symtom blev påtagliga genom okontrollerade ångestattacker som gjorde mig helt oförmögen att röra mig, men genom egenarbete och tack vare Mental träning har jag kommit över och förbi min psykiska ohälsa, idag är jag hälsan själv både mentalt och fysiskt.
Allt går att vända till det bättre och att få det ännu bättre än vad det har varit.

Den psykiska ohälsan är utbredd inom samhälet och ökar och det beror på många olika faktorer.Sjukdomsbilderna skiljer sig från fall till fall och blir väldigt individuell, men samlingsbegreppet är psykisk ohälsa.
Enligt studier visar det sig att ca. 1,4 miljoner människor i Sverige drabbas av psykisk ohälsa som oro, nedstämdhet ångest och sömnsvårigheter. Människor som drabbas av psykisk ohälsa får inte samma symtom, men oftast finns det gemensamma faktorer till varför de uppkommer.
Förändringar ger en känsla av kontrollförlust och en känsla av mindervärde, vilket ofast leder till mindre självkänsla och att självförtroendet avtar, det blir en negativ spiral som kan vara svår att komma ur.

Kropp Själ Psyke
hör ihop , det finns en ömsesidig påverkan mellan Kropp Själ och Psyke, vi är ett holistiskt system där påverkan i det ena systemet ger verkningar i ett annat.
Vi brukar säga att en människa som mår dåligt "ser hängig" ut, mental och psykisk ohälsa kan ge sig uttryck i det kroppsliga och påverka oss fysiskt.
 

Psykisk välhälsa.

Världshälsoorganisationen WHO bestämde 1946 att hälsa är

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Nationalencyklopedin hänvisar till WHO:s definition.

Gemensamt för de flesta är att hälsa handlar om att må bra – kroppsligt främst, men säkert även mentalt och möjligen även socialt.

Mentalträning är en Friskfaktor som ökar välhälsan.
Mentalträningen inriktar sig på att öka medvetandet om vårt egentillstånd, när vi vet vad som påverkar oss kan vi själva ta kontrollen över våra tankar och då också våra tillstånd, eftersom tillstånd alltid föregås av en tanke.
Om vi själva kan filtrera det som påverkar oss kan vi välja det som påverkar positivt och som stärker oss för att vi ska må så bra som möjligt.
Mentalträning är ingen rehabilitering som tar oss till ett tidigare tillstånd, mentalträningen tar oss till ett idealtillstånd som var bättre än innan.

Med ökad kunskap.
Vi kan med ökad kunskap och medvetenhet om hur vi fungerar mentalt och fysiskt skapa oss själva, med mer egenkontroll över oss själva  ökar vårt välmående så att vi mår bättre än att bara må bra.

Kropp, sinne och själ.
För att få en hållbar utveckling av oss själva måste vi ta hänsyn till alla faktorer som påverkar oss, vår kropp måste få de bästa förutsättningar för att fungera, det sker på en cell och mikrobiologisk grund, vi måste införskaffa det bästa byggmaterialet som stärker oss och som är bra för vår hälsa.
Mår vi bra fysiskt påverkar det vårt psyke, studier har klart bevisat att träning ger oss bättre psyke och "starkare" hjärnor.
Avspänning, avkoppling och kontemplationbehövs för vår återhämtning, vi ska koppla ut från samhället ibland och bara gå in i oss själva för att läka vår själ.

Läs mer om Mentalträning här. här.