om mig.

Kent Palmgren Kent Palmgren
Jag började intressera mig för mentalträning på mitten av 1980 med IMT - Inre Mental Träning av Lars- Eric Uneståhl. 
Mitt intresse har genom åren eskalertat och genom mitt genuia intresse för vår inre mentala förmåga har gjort att mina studier inom området ständigt utvecklats med utbildning inom  Neuro Lingistiks Programmering NLP, Personlig Utveckling Mental Träning PUMT och Person Team Ledarskap PTL som gav mig behörighet som Licensierad Mentaltränare och Internationellt Certifierad Coach.

Jag förläser i Sverige om Mentalträning och Human Factors, vilket handlar  vilka Mänskliga Faktorer som påverkar oss i vår yrkesutövning, genom att medvetandegöra vad som påverkar oss kan vi bli mer fokuserade på de vi gör och på det sättet bli mer uppmärksamma på hur vi själva kan undvika att bli den mänskliga faktor som kan vara orsaken till incident eller olycka.Som mentaltränare så vet jag även att kost och motion påverkar oss mentalt, vi blir vad vi äter och tänker, så jag har goda kunskaper om hur och vilken kost som ger oss bättre mental kapacitet, likaså vilka träningsformer som är bra för vårt mentala välmående. 

Genom mina 2:dan i Aikido har jag lärt mig hur vi kan genom att tänka rätt för att reducera våra inre begränsningar.


Meritlista.
- Certified Mental Coach
- Certified NLP Master
- Certified Mental Training  Master
- International   Certified Coach
- Certified Mindfulness Instructor
- Hypnosis Practioner
- Human Factors Instructor

 
Kent Palmgren