Ki Kaizen Do Mentalcoachning.

Vägen till ständig utveckling med hjärtat och själen i centrum för en bättre värld.
Kaizen Mental Coachning är lika enkel att tillämpa på företagsnivå som i våra egna liv när vi strävar efter kontinuerlig förbättring och excellens.
Ki KaiZen Do har sina rötter från Bushidon och från Japansk excellens där jag även tagit med människans anatomi, nutrition.
Mentalträningen från Skandinaviska Ledarhögskolan.
Träningen är indelad i tre steg vilket  visas nedan.
Utbildningen är av principen "learn by doing"  där teori, praktik, reflektion och handling bildar en helhet som långsiktig träning med självstudier och uppgifter som  praktiseras dagligen vilket skapar bestående förändringar, studierna följs upp med helgföreläsningar och gemensamma diskussioner.

Steg 1. Triangeln
Vision

Mission
Framtid
Principer
Var kongruent i dina handlingar och sann mot dig själv och andra.
Centrala Nerv Systemet:
Meditation, Mental träning, Avspänning och inlärning för kognitiv autonomi.

Steg 2. Cirkeln
Etik

Excellens
KänslorKardio Vaskulära Systemet:
Fysisk träning, Motion.

                   Steg 2. Kvadraten
                   Grundvärden
                   Soliditet

                   Förflutna
                   Disciplin


Biologiska Processer:
Nutrition, Kostvanor och Kroppens funktion.

Kaizen

Ki är att ha hjärtat och själen med i det man gör, med kurage och disciplin. 
Kaizen betyder "att bli bättre genom daglig utveckling".
Kai betyder "förändring".
Zen betyder "god"‘.
Do är vägen mot excellens

Kraftfullt, utmanande och utvecklande.
Ansvarstagande, Attityd.
Initiativtagande och egenkontroll.
Zonöverskridande, mod och kurage.
Engagerande och entusiasmerande.
Närvarande, att vara nutidsnärvarande, att vara objektiv.

Fudge.

Förstå sambandet av allt.
Undertryck ditt ego.
Disciplinera ditt sinne. 
Gå tillbaka till grundläggande renhet.
Enkelhet i allt du gör.