om mig.

Kent Palmgren Kent Palmgren
Life Excellence
Jag började intressera mig för IMT - Inre Mental Träning genom Fil Dr. Lars - Eric Unesthål i början på 1980
Jag har alltid haft stort intresse för vår mentala förmåga och hur vi genom tanken kan förändra oss själva och våra liv.

Jag förläser i Sverige inom Mentalträning och inom Human Factors vilket handlar om mänskliga de påverkansfaktorer som gör oss ofokuserade i vårt utövande.
Genom att bli mer medveten om vad som påverkar oss kan vi bli mer fokuserade på vad vi gör och  bli uppmärksamma hur vi kan undvika att bli den mänskliga faktor som kan vara orsaken till incident eller olycka.

Jag ser hela människan holistiskt, som måste ha samtliga system i symbios för kunna vi ska kunna ge oss själva de bästa förutsättningar för ett bra och välmående liv. 

Genom mina 2:dan i Aikido har jag lärt mig hur vi genom att tänka rätt kan reducera våra inre begränsningar, att fokusera på närvaron och fördriva våra inre rädslor.


Meritlista.
- Certified Mental Coach
- Certified NLP Master
- Certified Mental Training  Master
- International   Certified Coach
- Certified Mindfulness Instructor
- Hypnosis Practioner
- Human Factors Instructor

 
Kent Palmgren