Mentalträning.

Vad är mental träning?

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer.
Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre.
Grundläggande mental träning består av avspänning och avspänd koncentration.
Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll.
I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Målinriktad mental träning innehåller förutom momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål.
Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig.
Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.