Mentalträning MT
är till för din personliga utveckling och din personliga framgång, den inriktar sig till alla och inte enbart till idrottsutövare. 

MT är en systematisk långsiktig och stegvis uppbyggd träning som ökar dina mentala förmågor, attityder och processer.

MT är en kognitiv och emotionell träning, där "inre bilder" betonas och används mer än tanke och processer, fokus ligger på resursupptäckt och resursutveckling.

Inom MT arbetar man därför i hög grad med inre målbilder (cybernetik) och målstyrd automatik för att skapa sin egen framtid.

Inom MT är yill för att få tankekontroll och att göra målen tydliga och attraktiva innan man programmerar dom när man är i sitt mentala rum. Detta startar en ”cybernetisk” process, som sätter igång inre krafter som styr mig mot de mål som vi har.


MT som praktiseras regelbundet under en längre period ger positiva effekter.

Den mentala träningen utförs med hjälp av repetition av tankar, känslor och handlingar med en prestationsförbättrande inriktning, denna önskan om prestationsförbättring kan nås genom flera olika metoder som exempelvis genom
- koncentrationsträning,
- anspänningsträning,
- motivationsträning,
- självförtroendeträning,
- visualiseringsträning och målbildsträning,
resultatmålbilden ökar motivationen och drivkraften genom att fokusera kring vad det är du så djupt innerst inne vill nå för resultat.

Med mentalträning skaffar vi oss en självmedvetenhet om vad det är som påverkar oss i olika situationer, genom den mentala träningen blir vi mer uppmärksamma på vår egen tankeverksamhet och medvetna om att vi själva kan bestämma det som vi ska fokusera oss på.

Mentaltränigen ger oss tankekontroll och genom att visualisera mål och framtidsbilder skapar vi den framtid som vi önskar.
Att skapa kraftfulla inre mentala målbilder innebär en önskan om att förbättra, förstärka önskade fysiska och mentala tillstånd. En kraftfull målbild innehåller både en kinestetisk, visuell och auditiv komponent, vilket inprogrammeras i det "mental rummet" under ett avspänt tillstånd, genom affirmationer kommer du att omprogrammera hur du tänker känner och handlar  i vissa situationer. Du använder inte bara synen när du visualiserar utan med fördel alla sinnen: synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. 


Var positiv och optimistisk när du visualiserar.
Tro på dig själv och det du vill uppnå!
Öppna dina sinnen och tänk stort!

Genom MT kommer du att:

  • öka motivationen samtidigt som du blir mer avspänd genom dagliga övningar och reflektioner.
  • släppa negativa känslor som prestationsångest, press, rädsla, oro, ånget, stress osv..
  • öka egentillit du blir mentalt starkare som kommer det att ge dig positiva resultat.
  • omskapa och omformulerar ditt tankesätt och ge dig tankekontroll.
  • bli den du tänker att du vill vara genom att skapandet av tankekontroll som ger dig ökad kontroll över handlingar och beslut.
  • en ökad självkänsla, självförtroende och tilltro till dig själv ökar när målbilderna blir verkliga i ditt inre, vilket ger resultat i det yttre och du kommer in i ett flowtillstånd oftare och blir mer dagligt avspänd.  

Laddar bokningen..