Pris.

För endast
7500,- erhåller du ett komplett Introduktion Mentalträning 
innehållande Mp3 - ljudfiler och träningskompendie.
Inklusive Boken.Exceptionell - om att bli sitt bästa jag.
Boka ditt Mentalträningsprogram här.

Mentalträningsprogram.

Ge den mentala träningen en chans

  • Träna i din egen takt.
  • Träna för din egen skull.
  • Träna systematiskt under en längre tid.

Introduktion Mental träning
Träningen utövas en kvart om dagen under 80 dagar.

  • Muskulär avslappning (dag 1-14)
  • Mental avslappning (dag 15-30)
  • Det mentala rummet (dag 31-40)
  • Självbild och självförtroende (dag 41-50)
  • Målbildsträning (dag 51-60)
  • Koncentration (dag 61-70)
  • Mental tuffhetsträning (dag 71-80)