mindfulness.

Mindfulness är snarare ett förhållningssätt än en metod och med regelbunden övning av de olika mindfulness verktygen får du bästa resultaten.
Mindfulness kan översättas till medveten närvaro och handlar om att träna förmågan att vara uppmärksam i nuet, se verkligheten och uppleva stunden som den är.
Medveten närvaro hjälper oss att uppmärksamma vår egen upplevelse av omvärlden, att få ökad förståelse för våra reaktioner och ger möjligheten att göra insiktsfulla och klokare val i livet.
Genom att träna detta förhållningssätt har många människor fått ökad glädje och livskvalitet. När du övar dig i medveten närvaro blir du uppmärksam på vad som stressar just dig.