MINDFULNESS.

är ingen behandlingsmetod, utan ett förhållningssätt som går ut på att medvetet rikta in uppmärksamhet på ett valt område, exempelvis andningen eller olika kroppsdelar.
Genom att träna upp förmågan att fokusera, blir du mer uppmärksam och medveten, och lär dig att minska stress och att fokusera på det som är viktigt.
Några av fördelarna med att vara mindful, eller medvetet närvarande, är mindre stress och oro, bättre sömn, större tålamod med dig själv och andra och ökad glädje och balans i livet.
Personer med NPF (NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar) har ofta nedsatt kognitiv kontroll.
Mindfulness kan hjälpa dig med NPF att få bättre uppmärksamhetsförmåga, släppa irrelevanta tankar och hantera och reglera känslor och impulser.
Träningsmetoderna i mindfulness har sitt ursprung inom buddhismen.
Den amerikanske läkaren Jon Kabat-Zinn har sedan 1970-talet utvecklat mindfulness till västerländska förhållanden och gjort den sekulär.
Mindfulness är medveten närvaro, och används i dag brett inom hälso- och sjukvården, liksom inom idrotten, i ledarskap, personalutveckling och skolan.